Our Blog

Fra og med 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning for å komme til behandling hos fysioterapeuter med kommunalt tilskudd. Det kan dessverre bety at det blir enda større trykk på ventelistene hos disse fysioterapeutene.

Har du behov for fysioterapeut har du likevel muligheten til å komme raskt i behandling hos oss. Du trenger heller ikke henvisning for å komme til oss, så det å bestille time med en fysioterapeut i Eureka er enkelt og raskt. Hos oss er det ikke ventetid og vi har et bredt spekter av kompetanse innen fysioterapi. Dette kan koste noe mer, mellom 100 og 300 kr mer enn hos fysioterapeut med tilskudd. Med det nye takst systemet i det offentlige er det dessuten ingen som vil få full refusjon for behandling hos fysioterapeut. Det vil si at ingen diagnose gir rett til gratis behandling hos fysioterapeut med kommunal støtte. Det kommer dermed på en egenandel uansett.

Forsikring kan dekke behandling fullt ut.

Husk at hvis du er forsikret med en god helseforsikring så vil du mest sannsynlig få dekket utgifter for nødvendig behandling hos fysioterapeut helt. Vi har avtaler med forsikringsselskapene som sikrer rask tilgang på behandling.

Pris er en ting, men husk at jo fortere du kommer i behandling, jo fortere vil du bli bedre. Du vil mest sannsynlig få time innen et par virkedager, kanskje til og med samme dag !

Faglig tyngde.

Hos oss vil du alltid møte terapeuter som er oppdatert faglig og som har stort engasjement for å få deg frisk. De fleste av våre fysioterapeuter har tilleggsutdannelser med fordypning i forkskjellige fagfelt.

Vi fokuserer på friskhet, og vi ønsker å gi alle våre pasienter de verktøyene de trenger for å bygge opp god helse. Hos oss vil du lære mye om hvordan kroppen fungerer og hvordan du best mulig kan forebygge muskel-skjellettrelaterte plager.

Kroppen din kan !

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *