FYSISK AKTIVITET

FYSISK AKTIVITET

Kroppen vår er skapt for å være i bevegelse. Å være i fysisk aktivitet påvirker både vår fysiske og psykiske tilstand. Vi vet i dag at mennesker som er regelmessig fysisk aktive har mindre risiko for å utvikle livsstilssykdommer så vel som psykiske plager og muskel- og skjelett plager.