SLYNGE OG NEURAC

SLYNGE OG NEURAC

Slyngetrening og Neurac® tilbys ved enkelte av Eurekas klinikker.

Ta kontakt med din klinikk og finn ut mer om hvilke behandlingstilbud de kan gi deg.

Slyngetrening/Neurac®

Neurac® er en behandlingsmetode som utføres i Redcord® slynger. Neurac står for ”Nevromuskulær aktivering”.

Studier viser at smerte og/eller inaktivitet kan føre til svekket kommunikasjon mellom hjernen og musklene. Svekket kommunikasjon gir dårligere muskelsamspill og kan forårsake overbelastning og redusert funksjon. Målet med Neurac-metoden er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og normalisere funksjonen.

En Neurac undersøkelse består av en rekke spesifikke tester i ustabile slynger. Resultatet av disse testene gir oss et godt bilde på dysfunksjoner og ubalanser i muskel-skjelettapparatet. Ut fra dette legger vi opp en behandlingsplan sammen med pasienten. Effekten av behandlingen måler vi ved retesting.

Neurac behandling anbefales for disse plagene:

  • Nakkeplager/nakkeslengskader
  • Akutte og kroniske ryggplager
  • Bekkenproblematikk i forbindelse med svangerskap og fødsel
  • Skulderplager/”musearm»
  • Hofte, kne og ankelplager

LES MER om fysioterapi.