STRESSMESTRING

STRESSMESTRING

For at kroppen skal være i balanse må også tankene våre og hvordan vi har det i forhold til alt som skjer rundt oss i hverdagen være balansert. Det finnes mange metoder for å oppnå mental balanse. Dr. Erik Ekker Solberg, medlem av Eureka Kiropraktikk sitt fagakademi, gav i 2004 ut sin doktoravhandling om effekter av den norskutviklede Acem-meditasjonen. Studiene dokumenterer at metoden reduserer stressreaktivitet, bedrer arbeidsøkonomien, forbedrer skytteres prestasjoner og modulerer immunologisk stressrespons. Vi bruker derfor Acem-meditasjon som basis i undervisning om stressmestring til våre pasienter.

Stressmestring er også en viktig del av vårt livsstilskurs Kroppen din kan på 8 uker. Her vil du lære mer om hva stress egentlig er,  stressymptomer og hvordan stress påvirker sykdom.