TESTING

TESTING

Når du kommer til en Eurekaklinikk vil du få en grundig, helhetlig helseundersøkesle. For at vi skal kunne hjelpe deg er det viktig at vi vet så mye som mulig om din helsemessige bakgrunn og livsstil. En førstegangskonsultasjon vil bestå av både funksjonelle tester, samtale og utfylling av helseskjema. Objektiv og subjektiv vurdering av din helsetilstand er et viktig utgangspunkt for å kunne måle utvikling og for å få en god oppfølging av din helhetlige helse.

I Eureka tilbyr vi en rekke type tester, alt ut i fra hvilket utgangspunkt du har. Hos oss kan du blant annet få måling av kroppssammensetning med et av markedets mest presise apparater BIA 101, Pulsanalyse/Heart Rate Variability (HRV), funksjonell bevegelses testing (FMS) og ganganalyse. Ta kontakt med din klinikk for mer informasjon om hvilke tester de kan tilby deg.