Eureka Kiropraktikk Ørsta

Optimal Helseklinikk / Eureka Kiropraktikk Ørsta er ein tverrfagleg klinikk lokalisert i Ørsta. Klinikken har tre kiropraktorar, to fysioterapeutar, ein osteopat, tre pilates/yoga-instruktørar og ein resepsjonist som alle kommuniserer om pasientar under same tak. Klinikken rettar seg mot pasientar i alle aldersgrupper som lid av nerve-muskel og skjelettplager også relatert til livsstil/stressproblematikk. Pasienten blir teken hand om, ofte i samarbeid med lege, og vurdert gjennom anamnese, ortopediske testar, nevrologiske testar og funksjonsanalyse. Teamet er sammensett av høgt kvalifisert personell som set pasienten i fokus.

BESTILL TIME IDAG

Rask og enkel timebestilling online

ONLINE BOOKING

T: 700 66 465

Webjørn Svendsen-gate 8, 3.etg.

6150 Ørsta

E: kontakt@optimalhelseklinikk.no