TOPPIDRETT

Kiropraktoren har vært involvert i behandling av idrettsutøvere, både innen toppidrett og allidrett, siden profesjonen ble etablert. Kiropraktikk er en behandlingsform som håndterer funksjonelle dysfunksjoner i bevegelsesapparatet, og er derfor svært egnet til å være en naturlig del av det helsefaglige støtteapparatet innen idretten, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig team. Mange team og utøvere velger også å ha kiropraktor som medisinsk ansvarlig.

Helhetlig filosofi og prehabilitering.

Eureka Kiropraktikk har bygget klinikkene på en kiropraktisk helhetlig filosofi hvor de har endret fokus fra rehabilitering (gjenvinne ”helse”/funksjon etter skade/sykdom) ) til prehabilitering (forebygging for å hindre skade samt øke prestasjonspotensialet). 

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel,- nerve- og skjelettskader relatert til idrett eller fysisk aktivitet. Målet for idrettskiropraktoren er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner. Bedre funksjon gir bedre prestasjon.

Målgrupper

Målgruppen for idrettskiropraktikken er ikke kun toppidrettsutøvere, men også hverdagsmosjonister, barn i idrett og supermosjonister. Alle blir vurdert og behandlet som individer enten de er en del av et team eller utøver sin idrett alene. Ved å jobbe med toppidrett, ser vi at tilbudet og kompetansen for hver enkelt pasient i praksis forbedres da det hele tiden krever kontinuerlig kunnskapspåfyll og skjerpet fokus å jobbe med toppidrettsuttøveren hvor små, men spesifikke tiltak ofte kan utgjøre store forskjeller.

Testing

Kiropraktorene ved Eureka og deres tverrfaglige team tester det de mener er relevant og mulig å teste for sine uttøevere avhengig av uttøverens historie, livsstil og idrettsgren. De tester og måler bl.a. den enkelte uttøvers fysiologiske tilstand, muskelstyrke, funksjon i nerve,- muskel- og skjelettapparatet, reaksjonshastighet, koordinasjonsevne og så videre.

Individuell tilpasning:

Ut fra innsamlet data opprettes en uttøverprofil hvor uttøverne hele tiden blir evaluert, retestet og målt opp mot sine egne referanser og potensiale. Metoden sikrer at teamet rundt uttøverne hele tiden sikrer at de ligger i forkant, er bedre rustet til å forutse evt. skader samt legge til rette for vekst og utvikling. Idrettskiropraktoren er utdannet til å håndtere så vel akutt skadediagnostikk som belastningsrelaterte plager som ofte kan skyldes feilfunksjon i bevegelsesapparatet. Kunnskapen til nervesystemets funksjon sikrer ytterligere at uttøverne hele tiden blir trygt koordinert ift. hvilke tverrfaglige type tiltak som til en hver tid anbefales før, under og etter belastninbg/konkurranser.

Økonomi:

Med fokus på pre-hab vil uttøveren få bedre kontinuitet i treninen, restituere lettere og totalt sett trenge mindre behandling. VEd å ligge i forkant vil man få mindre utgifter til skadebehandling og større mulighet til å lykkes med sine mål. Vi ønsker å involvere og motivere utøveren til å ta ansvar for sin egen fysiske, kjemiske (kosthold) og mentale helse. 

 

 

MØT VÅRE ELITEUTØVERE

Henrik Ingebrigtsen

FRIIDRETT

Kristoffer Brun

ROING

Are Strandli

ROING

Kjersti Buaas

SNOWBOARD

Emil Iversen

LANGRENN