COACHING

Coaching er et verktøy for mennesker i utvikling mot nye mål.

Fordi vårt hovedfokus er helthetlig helse, ser vi på coaching som en nødvendig del av både det forebyggende og behandlende arbeidet som må til på veien mot optimal helse.

En Coach tar for seg det friske i mennesket og bringer dets ressurser og potensialet til overflaten. Coaching bygger på en tro om at ethvert menneske er naturlig kreativt og ressurssterkt. Det handler ikke om å “reparere” men å optimalisere. De spørsmålene en coach ofte stiller er kraftfulle og beveger personen til underbevisstheten som stimulerer deg til å tenke nytt og som kan gi tilgang til egne ubenyttede ressurser som kan være grensesprengende for mange. En coach skal skape en trygg arena for å hjelpe mennesker til å forbedre sin yteevne og forsterke kvaliteten av sine liv. En coach er trenet I å lytte,  observere og I å skreddersy sin tilnærming til individuelle klienters behov. En coach søker å bringe frem løsninger og strategier fra klienten selv  og  støtter og konkretiserer mål og fokusere på målet og forsterker evnene, ressursene og kreativiteten klienten allerede har. Coaching handler om å ta skrittet opp til neste nivå av egen utvikling og ytelse. Coaching er et verktøy for å lettere kunne utvikle og optimalisere – for å bli den beste versjonen av deg selv.

Vi kan se på coaching som et verktøy for mennesker i utvikling mot nye mål og som effektiviserer prosessen. Prosessen er handlingsorientert med målbare resultater.

Stikkord for emner som belyses i en coaching – prosess:

 • Personlig utvikling og identitet
 • Sortere og løse opp hindre som begrenser deg
 • Selvbilde og selvtillit
 • Kommunikasjon
 • Konfliktløsing
 • Finne kreative løsninger
 • Begrensninger, mønstre og overbevisninger
 • Utbrenthet
 • Forandre uønsket atferd – endringsprosesser
 • Stressmestring
 • Synliggjøre muligheter og veivalg
 • Komme fra «nå» situasjon til ønsket situasjon
 • Se dine talenter, ressurser og vekstpotensialer
 • Sette seg i førersetet av sitt eget liv – selvledelse
 • Leve i tråd og balanse med egne verdier
 • Motivasjon
 • Eierskap og ansvar
 • Mål, målutvikling, målsetting og handlingsplan
 • Resultater