OM EUREKA KIROPRAKTIKK

HVEM ER VI ? 

Eureka Kiropraktikk er et helhetlig, landsdekkende samarbeid, skapt av noen av landes fremste kiropraktorklinikker med et felles ønske om å gi norske helsetjenester et kraftig løft. Vår visjon er å skape et paradigmeskifte i helsenorge.

– Vi skal gi deg BEDRE KUNNSKAP om hvordan du best mulig tar vare på din egen helse.
– Vi skal gi deg NYE STRATEGIER for å FORBEDRE DIN EGEN HELSE og ta BEDRE BESLUTNINGER knyttet til helse og livsstil.
– Vi skal SNU FOKUS på smertebehandling TIL FOKUS PÅ FOREBYGGENDE HELSEARBEID, FRISKHET OG OPTIMAL HELSE.

 

HVA ER HELHETLIG HELSE ? 

Kroppen er så kompleks at det finnes sjeldent én enkel metode for å behandle sykdom, forebygge sykdom og opprettholde god helse. Vi ønsker derfor å ha et så bredt behandlingstilbud som mulig. I våre klinikker tilbys kiropraktikk, fysioterapi, massasjeterapi, kostholdsveiledning, fysisk aktivitet og helserådgiving, mental stressmestringsveiledning, coaching, yoga og hjelp til livsstilsendring. Flere av klinikkene våre tilbyr også akupunktur og homeopati.

Vi satser tungt på faglig utvikling for å ligge så tett opp imot et optimalt og moderne behandlingstilbud som mulig. Vi videreutvikler og kvalitetssirkrer derfor vårt behandlingstilbud kontinuerlig gjennom et tverrfaglig fagakademi bestående av anerkjente fagpersoner.

EUREKA KIROPRAKTIKK DEFINERER HELHETLIG HELSE

En persons helhetlige helse består av den fysiske tilstand med funksjonalitet i muskel-, skjelett- og nervesystem, den mentale og sosiale tilstand med tanker, følelser, sosial deltakelse i familie og samfunn, og den biokjemiske tilstand med ernæringsstatus og hormonell balanse.

Å jobbe med helse ut i fra et helhetlig perspektiv betyr for oss i Eureka at man har forståelse for at de fleste lidelser er sammensatte og at alle faktorene i en persons helhetlige helse påvirker den totale helsetilstand. Det er derfor viktig for oss å vurdere alle disse faktorene når en person kommer til oss med en helseutfordring.

Vår definisjon av helhetlig helse har grunnlag i vår definisjon av kiropraktikk:

Friskhet er et resultat av at kroppen er i balanse fysisk, mentalt og kjemisk. Kiropraktikk er en helhetlig undersøkelse og behandling av kroppens funksjon. Vår behandling optimaliserer nervesystemet og skaper friskhet.
 

KIROPRAKTIKKENS 4 GRUNNPILARER

Eureka Kiropraktikk fokuserer på de fire grunnpilarene i kiropraktikken: 

– KROPPEN ER SELVREGULERENDE OG SELVHELENDE
– NERVESYSTEMET ER KROPPENS OVERORDNEDE SYSTEM
– NEDSATT FUNKSJON I BEVEGELSESAPPARATET FORÅRSAKER NEDSATT FUNKSJON I NERVESYSTEMET
– KIROPRAKTORENS HOVEDOPPGAVE ER Å OPTIMALISERE FUNKSJON KIROPRAKTIKK ER EN NATURLIG BEHANDLING UTEN MEDISINER.