Rikke Hafsmo

Fysioterapeut

Rikke er fysioterapeut og ble ferdig utdannet ved Queen Margareth University i Skottland i 2020. Privatpraktiserende fysioterapeut (uten driftstilskudd). Allsidig fysioterapeut som arbeider med akutte og kroniske muskel- og skjelettlidelser. I behandling bruker hun blant annet massasje/tverrfriksjon, taping, trening og øvelsesveileding og såletilpasning. Tilleggskompetanse: PT, Trening/rehabilitering.

Rikke Hafsmo fysioterapeut Bodø

Her bestiller du time hos meg enkelt og raskt