Tea Ambjørnrud

Kiropraktor

Kiropraktor MNKF

Tea er nevrokiropraktor (DACNB) og har lang erfaring med akutt og kronisk
svimmelhet, nakkesmerter, karpal tunnel syndrom, nakkeslengskade,
følgetilstand etter hjernerystelse (PCS), POTS, hodepine og andre
smertetilstander. Hun brenner for å hjelpe pasienter med sammensatte
problemer, og se hele mennesket. Tea bruker bl.a. videobriller (video-
okulografi test) for å diagnostisere svimmelhet, nakkeplager og funksjonelle
synsforstyrrelser. Tea underviser i yin yoga når hun ikke er på klinikken, og
driver også podkasten Hjernejervene sammen med kollega Mads Omberg.
Tea ble ferdig utdannet kiropraktor ved Life University i 2015. Hun jobbet
frivillig på Carrick Brain Center i Atlanta parallelt med kiropraktikk studiet, og
fikk raskt større interesse for hjernen og komplekse nevrologiske tilstander.
Hun fikk allerede da være med å rehabilitere slag-pasienter, mennesker med
kroniske smerter, hjernerystelser og andre bevegelsesproblemer. Tea har
publisert et case studie i Frontiers Neuroscience Journal, og foreleser så ofte
hun har mulighet. I 2016 bestod hun teoretisk og praksis eksamen i nevrologi
ved The American Chiropractic Neurology Board (ACNB).

Thea Kiropraktor Ski

Her bestiller du time hos meg enkelt og raskt