BEHANDLING IDRETTSSKADER

Kiropraktorer har vært involvert i behandling av idrettsutøvere både innen eliteidrett og treningsidrett siden starten av yrket. Kiropraktikk er en behandlingsform som omhandler funksjonssvikt i muskel- og skjelettsystemet og er dermed godt egnet til å være en naturlig del av det helserettede støtteapparatet i idretten, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig team. Mange team og utøvere velger også å ha en kiropraktor som medisinsk ansvarlig.

Kiropraktorbehandling av idrettsutøver

Helhetsfilosofi og prehabilitering.

Eureka Kiropraktikk har bygget klinikkene på en helhetlig kiropraktisk filosofi hvor de har endret fokus fra rehabilitering (gjenvinne «helse»/funksjon etter skade/sykdom) til prehabilitering (forebyggende arbeid for å forebygge skade og øke prestasjonspotensialet)

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikk som omhandler forebyggende arbeid, håndtering av og rehabilitering av muskel-, nerve- og skjelettskader, knyttet til idrett eller fysisk aktivitet. Målet til kiropraktoren er å opprettholde og forbedre atletisk ytelse. Bedre funksjon betyr bedre ytelse.

Målgruppen

En kiropraktor er ikke bare for toppidrettsutøvere, men også hverdagsmosjonister, barn i idrett og supermosjonister. Alle blir vurdert og behandlet som individer, enten de er en del av et lag eller utøver sin idrett alene.

Ved å jobbe med toppidrett ser vi at tilbudet og kompetansen for hver enkelt pasient i praksis forbedres, da det hele tiden kreves påfyll av kunnskap og skjerpet fokus for å jobbe med toppidrettsutøveren, hvor små men konkrete tiltak ofte kan gjøre at stor forskjell.

Testing

Kiropraktorene ved Eureka og deres tverrfaglige team utfører tester for hva de mener er relevant og mulig på deres utøvere, avhengig av utøverens historie, livsstil og sport.

De tester og måler bl.a. den enkelte utøverens fysiologiske tilstand, muskelstyrke, funksjon av nevromuskulært og skjelettsystem, reaksjonshastighet, koordinasjon og så videre.

Kiropraktor behandler en pasient ved å rotere foten

Individuell tilpasning

Basert på innsamlede data etableres en utøverprofil, hvor utøverne hele tiden evalueres, testes på nytt og måles opp mot egne referanser og potensial. Metoden sikrer at teamet rundt utøveren hele tiden sørger for at de er i forkant, er flinkere til å forutse ev. skade og gi rom for vekst og utvikling.

Kiropraktoren er utdannet til å håndtere akutt skadediagnostikk samt belastningsrelaterte problemer som ofte skyldes feilfunksjon av muskel- og skjelettsystemet. Kunnskapen om nervesystemets funksjon sikrer videre at utøverne alltid er trygt koordinert i forhold til de tverrfaglige tiltakene som til enhver tid anbefales før, under og etter trening/konkurranse.

Økonomi

Med fokus på pre-hab vil utøveren få bedre kontinuitet i treningen, komme seg bedre og totalt sett trenge mindre behandling. Ved å ligge i forkant får du mindre utgifter til skadebehandling og større muligheter for å lykkes med dine mål.

Vi ønsker å involvere og motivere utøveren til å ta ansvar for egen fysisk, kjemisk (kosthold) og psykisk helse.

Klatrere som går opp et snøkledd fjell
Hedvig Wessel

FINN KLINIKK & BESTILL TIME

For timebestilling boker du enkelt online her. For hastetimer, kontakt din nærmeste klinikk.

Alle behandlinger må avbestilles senest 24 timer før bestilt tid, ellers belastes full.