AKUPUNKTUR

 

Klassisk Akupunktur behandler hele kroppen og ser utvikling av sykdom og plager i en helhetlig sammenheng.

Nålebehandling som også kalles Medisinsk Akupunktur som utføres av annet helsepersonell, har ikke denne helhetlige tilnærmingen og behandlingen retter seg mot smertelindring i muskel og skjelettapparatet.

Akupunktur har meget få bivirkninger og er en trygg behandlingsform når den utføres av akupunktører som praktiserer i tråd med kunnskapsbasert praksis. Individuell diagnostikk, behandling og oppfølging er tilpasset hver pasient under ulike trinn av behandlingen.

Akupunktur har fått stort innpass i Norge de siste årene, og de fleste norske sykehus tilbyr nå akupunktur som smertelette under fødsel. Noen tilbyr også akupunktur mot andre plager, dersom pasienten ønsker dette.

Generelt anbefales det å følge en behandlingsserie på 6-12 behandlinger 1-2 ganger ukentlig for å oppnå optimal effekt, men dette er naturligvis svært avhengig av problemet man kommer inn med. Dette gjelder ikke ren triggerpunkt behandling med nåler (dry needling, behandling av muskerknuter/spenninger), som kan ha ønsket effekt etter få behandlinger.

Klassisk akupunktur brukes ved svært mange forskjellige sykdommer som mage-tarm, hormonelleplager, neurologsikeplager. Mer informasjon finner du på: https://akupunktur.no/akupunktur-er-en-trygg-behandlingsform-nar-den-utoves-av-godt-kvalifiserte-akupunktorer/

Akupunktur behandling

Det kan se ut til at man har klart å dokumentere akupunkturens nytteeffekt ved flere lidelser, og flere diagnoser er i søkelyset for videre forskning. Her nevnes særlig:

Dersom du lurer på om akupunktur passer for deg og ditt problem, ta kontakt for mer informasjon.

Hvem tilbyr denne behandlingen?

Følgende terapeuter utfører behandlingen

Irene Korsmo
BESTILL TIME

FINN KLINIKK & BESTILL TIME

For timebestilling boker du enkelt online her. For hastetimer, kontakt din nærmeste klinikk.

Alle behandlinger må avbestilles senest 24 timer før bestilt tid, ellers belastes full.