ARRTERAPI

Arrvev kan skape problemer i kroppen i form av smerter, kløe, endring i følsomhet i området rundt arret, stivhet m.m. Behandling av arr kan gi en bedring av symptomer som skyldes arr og arrvev.

Hva er arr og arrvev?

  • Arr oppstår etter en skade i et vev
  • Arrvev er nydannelsen av bindevev i området og dannes som reaksjon på skaden
  • Arrvev kan skape adhesjoner/stramhet i område
  • Fordi alt bindevev i kroppen er forbundet, vil arrvev kunne gi plager andre steder i kroppen 

Eksempler på når arr og arrvev oppstår?

• Operasjoner – små og store (f.eks. kikkhullsoperasjon, kirurgisk fjerning av bryst)

• Keisersnitt

• Piercinger

• Brannskader

• Tatovering

• Brudd

Symptomer forbundet med arrvev kan være;

• kløe

• brennende smerte

• skytende smerter i område rundt arret, men også i andre deler av kroppen

• økt følsomhet eller nedsatt følsomhet

• stram muskulatur og begrenset bevegelighet

• påvirket/uhensiktsmessig kroppsholdning og/eller unormal gange

• rygg – og/eller leddsmerter

• forstoppelse

Årsaken til at arrvev kan skape problemer er dannelsen av adhesjoner, en form for sammenklebing av de individuelle vevslagene på skadestedet. Jo dypere såret er, jo dypere vil adhesjonene kunne være.

Adhesjonene hindrer optimal bevegelse, noe som kan forstyrre de normale funksjonene i arr-området. Når fascien og bindevevet strammer seg på skadestedet, vil kroppen naturlig forsøke å kompensere for dette og dysfunksjonen kan overføres til andre områder i kroppen.

Adhesjonsrelaterte plager behøver ikke dukke opp rett etter en operasjon, men kan komme til uttrykk flere år senere noe som gjør det vanskelig for oss å koble symptomer og årsak. 

Arrvevsterapi bør derfor startes så tidlig som mulig. Behandling i en tidlig fase tar sikte på å øke blodtilførsel til vevet og redusere hevelse.  Direkte terapi startes først når såret har grodd helt, vanligvis 3-4uker etter arrdannelsen. 

 

Fysioterapeut Daria ved Eureka Kiropraktikk Ski tilbyr arrbehandling.

FINN KLINIKK & BESTILL TIME

For timebestilling boker du enkelt online her. For hastetimer, kontakt din nærmeste klinikk.

Alle behandlinger må avbestilles senest 24 timer før bestilt tid, ellers belastes full.