LIVSTILSPROGRAM

«Veiledning til livsstilsendring»

Velkommen til Veiledning til livsstilsendring – et proaktivt livsstilsprogram som hjelper deg å ta kontroll over egen helse og fungere godt hver dag, hele året, hele livet!

Programmet er videreutviklet av Eureka Kiropraktikk for å tilby et strukturert, gjennomførbart helseprogram på Eureka-klinikker i hele Norge. Vi skal hjelpe, støtte, undervise og inspirere deg, slik at du blir friskere, gladere, mer opplyst og selvhjulpen!

eldre par går tur

Programmet

På de tverrfaglige Eurekaklinikkene rundt om i landet behandles hver dag mange tusen mennesker med forskjellige symptomer og plager. I mange tilfeller er det vanskelig å oppnå varige resultater på grunn av underliggende årsaker, som ofte har sammenheng med livstil. For eksempel kan kronisk hodepine skyldes stress og mangel på fysisk aktivitet, og kneplager kan ha sammenheng med overvekt, mens kroniske ledd og muskelsmerter kan skyldes langvarig feilernæring. Eksemplene er mange. For å komme til bunns i problematikken, må vi tenke helhetlig og i noen tilfeller ta drastiske grep.

Eureka Kiropraktikks mål er å ta lederskap innen helhetlig helse, og styrke det friske mennesket. Målet er å hjelpe deg å bli mer uavhengig og selvhjulpen, ved å veilede deg om hvordan du kan ta effektive grep for å oppnå bedre helse og en friskere hverdag!

Den eneste veien ut av en livsstilskapt tilstand er å endre livsstil. God helse er ikke tilfeldig, men et resultat av kunnskap og gode veivalg. God helse er med andre ord et valg – ditt valg! Gjennom «Kroppen din kan på 8 uker» skal vi sammen gjennomføre et livsstilsprogram som vil hjelpe deg å oppnå optimal helse – resten av livet!

KUNNSKAP > GODE VALG > BEDRE FUNKSJON > OPTIMAL HELSE

Veiledning til livsstilsendring tar sikte på å optimalisere hvordan du tenker, spiser, trener og tar vare på kroppen din gjennom et spesifikt åtte ukers program. EUREKA KIROPRAKTIKKs mål er å endre retningen i helse-Norge, fra fokus på symptomer og sykdom, til fokus på best mulig helse gjennom optimal funksjon og friskvern. Vi ønsker at så mange som mulig får mulighet til å leve ut sitt helsepotensial.

Målet med Veiledning til livsstilsendring er å utvikle livslange vaner. Du vil i kurset forstå hva du skal gjøre, hvordan du kan gjøre det, og ikke minst hvorfor. Spørsmålet er kanskje ikke «hvor gammel kan jeg bli?», men «hvordan og hvorfor vil jeg leve?». Hvis du investerer i helsen din og lever et meningsfullt liv, kommer kvantiteten – årene – som regel av seg selv. Tenk deg å leve livet som frisk, sterk og velfungerende, i motsetning til å gradvis visne bort?

HVORFOR (holdning) – HVORDAN (ferdighet) – HVA (kunnskap)

Kiropraktikk er sentralt i Veiledning til livsstilsendring. Uten et velfungerende nervesystem og en best mulig fungerende rygg, vil ikke Veiledning til livsstilsendring fungere optimalt. Du vil få en kiropraktisk undersøkelse samt behandling etter behov i 8 uker.

Bevegelse

Bevegelse er avgjørende for menneskets eksistens. Kroppene våre er genetisk programmert for bevegelse og fysisk aktivitet. Vårt moderne samfunn har gjort hverdagen altfor lett. Resultatet er at vi ikke regelmessig utfordrer kroppene våre fysisk. Uttrykket «use it or loose it» kunne ikke passet bedre på dagens situasjon, hvor vi i høyt tempo er på vei mot «å miste grepet» om vår egen kropp og helse. Du vil få to treningsøkter hver uke sammen med en personlig trener og de andre i Veiledning til livsstilsendring-programmet. I tillegg vil du trene kondisjon på egen hånd, tre ganger per uke.

Kosthold

Mat er drivstoff. Drivstoffet du inntar vil resultere enten i god eller dårlig helse. Kroppen din er i en kontinuerlig nedbrytnings- og oppbyggingsprosess, og vil ha en annen kjemisk sammensetning neste år enn den har i dag. Faktisk byttes 98 % av alle cellene i kroppen ut i løpet av en 12 måneders periode. Og hvor får kroppen materialene den trenger for å gjenoppbygge seg selv? Du gjetter riktig; fra maten vi spiser og væskene vi drikker. Du vil i løpet av Veiledning til livsstilsendring få kunnskap om hvorfor, hvordan og hva du kan spise for å oppnå best mulig helse, i form av foredrag og kostholdsveiledning.

Restitusjon

Å redusere stress handler om å la kropp og sinn «hvile» fra det vi tenker på eller gjør akkurat nå. Å øke kontakten med kroppen og pusten vil ta oss inn i «nuet» og dermed minske følelsen av stress. Vi vil sammen trene aktivt på avspenning etter trening, og du skal drive aktiv avspenning på egen hånd i minimum 10 minutter hver dag. Gjerne lenger. Denne delen av Veiledning til livsstilsendring er en av de viktigste. Vi ser fra USA at de som gjennomfører disse øvelsene ofte oppnår best resultater.

Massasje

Den neste delen av Veiledning til livsstilsendring er massasje, som er en viktig for restitusjon av muskler og bindevev. Massasje er ikke bare en luksus som fåes på spa, massasje gir deg økt beveglighet og avspent muskulatur og sinn. Gjennom Veiledning til livsstilsendring får du én massasjebehandling hver uke.

FINN KLINIKK & BESTILL TIME

For timebestilling boker du enkelt online her. For hastetimer, kontakt din nærmeste klinikk.

Alle behandlinger må avbestilles senest 24 timer før bestilt tid, ellers belastes full.