FYSIOTERAPEUT

En Fysioterapeut har kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon.

Fordi vårt hovedfokus er helthetlig helse, ser vi på fysioterapeut som en nødvendig del av både det forebyggende og behandlende arbeidet som må til på veien mot optimal helse.

Fysioterapeutens oppgave er å forebygge, gjenopprette eller vedlikeholde bevegelsesapparatets funksjon. I ditt første møte med oss vil vi foreta en grundig gjennomgang av din sykehistorie og utføre en rekke funksjonstester. Disse testene vil avdekke eventuelle ubalanser i muskel-skjelettsystemet. Deretter setter vi opp en behandlingsplan med mål og delmål basert på funnene i undersøkelsen. Progresjon og effekt av behandlingen kvalitetssikres alltid gjennom retesting.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med 4-årig høyskoleutdannelse.

I Eurekas klinikker møter du fysioterapeuter som ser hele deg, ikke bare skaden eller smerten du har. Vår styrke er det tette, tverrfaglige samarbeidet med kiropraktorene, massasjeterapeutene og coachene. Sammen streber vi etter å finne årsaken til dine helseplager, fremfor å bare behandle symptomene.

Behandlingsmetoder

I behandlingen anvendes mange forskjellige metoder. De mest vanlige er:

 • Instruksjon i øvelser for styrke, stabilitet og mobilitet
 • Holdningsveiledning
 • Ergonomisk veiledning
 • Bløtdels- og triggerpunktbehandling

Mange fysioterapeuter spesialiserer seg i spesifikke metoder og i Eureka har vi et bredt spekter av forskjellige behandlingsmetoder.

 • Nålebehandling ”dry needling”
 • Slyngebehandling (Neurac®) (enkelte klinikker)
 • Ultralyddiagnostisering (enkelte klinikker)
 • Trykkbølgebehandling (enkelte klinikker)
 • Såletilpassing
 • Taping (Kinesiotaping)
 • Gruppetrening
 • Arbeidplassvurdering
 • Helseforebyggende tiltak gjennom kurs og foredrag
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Testing og behandling av inkontinens- og smerteproblematikk i bekkenbunnen
Hos oss får du rask tilgang til viktig behandling !
 • Ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få behandling hos våre fysioterapeuter
 • Kort eller ingen ventetid
 • Tett oppfølging og tverrfaglig vurdering

Vi tar imot personer i alle aldre, med nye og gamle skader, kroniske sykdommer, nyopererte og gravide. Du trenger heller ikke å være syk for å komme til oss. Enten du idrettsutøver på toppnivå eller mosjonist kan du få en vurdering av din fysiske kapasitet og få tips til hvordan du kan bedre dine prestasjoner.

Ta kontakt med DIN KLINIKK  for timebestlilling eller mer informasjon om fysioterapi.

Slyngetrening NEURAC