NAKKEN DIN

Nakkeplager, som en underkategori av ryggplager, er noe som mange vil oppleve i løpet av livet. Hos kiropraktoren utgjør pasienter med vond nakke en stor andel.

Først litt om ryggen…

Ryggraden er normalt bygget opp av 33 ryggvirvler som henger sammen fra halebenet og helt opp til kraniet. Derfor snakker vi også om nakken når vi snakker om ryggen,. Sammensentingen av ryggvirvlene en kompleks struktur som ikke bare gjør at hele ryggsøylen er bevegelig, men den beskytter også det utrolige nervesystemet i kroppen din. Fra hver enkelt ryggvirvel går det nervebaner ut til kroppens forskjellige organer. Beskjeder fra hjernen til organene og fra organene til hjernen flyter til enhver tid gjennom disse nervebanene. En sunn ryggsøyle er avgjørende for å ha god funksjon i kroppen, nettop fordi kommunikasjonen mellom hjernen og kroppen passerer gjennom denne strukturen.

Nakkesmerter

Nakkesmerter kan skyldes flere ting. Noen opplever akutte smerter, andre har plager som bygger seg opp over tid og som ofte ender i en mer eller mindre akutt smertesituasjon. Overbelastning, stress, feil arbeidsstilling, arvelige faktorer, holdningsrelaterte problemer og trekk i nakken kan være med på å skape plager over tid, men kan også medvirke til akutt kink eller spenninger i nakken.

Traumer som ved f.eks. bilulykker, fall eller liknende kan gi både akutte plager og smerter som kommer lang tid etter den faktiske hendelsen, som for eksempel ved whiplash.

Uansett hva plagen skyldes kan kiropraktoren hjelpe deg å finne den rette veien til en bedre hverdag. Grundig diagnostikk og sykehistorie er nødvendig for å ta de riktige valgene av type behandling og tiltak.

 

Prolaps

Prolaps er nærmest blitt et fy-ord blant befolkningen. Historier om livslange ryggsmerter, uførhet og sykemelding pryder bildet av denne skrekkelige skiveutglidningen. Det mange ikke vet så mye om er hvorfor man får prolaps.

Så, helt kort, hva er prolaps og hvorfor rammer det meg?

Ryggsøylen består av ryggvirvler som er skilt fra hverandre av mellomryggskiver. Disse skivene fungerer nærmest som en støtdemper i ryggen. Den samlede bevegelsen av ryggvirvler og mellomskiver gjør at vi kan bøye oss frem, tilbake, til siden eller vri overkroppen.

For de fleste pasientene som opplever en prolaps har smertene kommet uventet. Disse smertene kan oppleves som akutte, men prolapsen er et resultat av en langvarig prosess.

Prolapsen oppstår som regel i en skive som er blitt utsatt for repetitiv belastning, som for eksempel feil arbeidsstilling, for lite trening eller gjentatte tunge løft. Faktorer som ernæring og genetikk synes også å påvirke risikoen for prolaps.

Blir mellomskiven for slitt tåler den ikke mer belastning og da kan en enkel bevegelse eller så lite som et nys være den utløsende faktoren.

Bukninger av denne mellomvirvelskiven skjer alltid baktil. Den kan enten ligge konsekvent på hørye eller venstre side eller bredbaset baktil. Dersom prolapsen presser på nervene som passerer fra ryggmarg og ned i ben oppstår det en skiveirritasjon og du vil plages med bensmerter, også kalt isjiassmerter.

Hvilket nivå prolapsen ligger på i ryggsøylen er avgjørende for hvilke muskelgrupper som påvirkes eller i hvilke områder på huden som føles mindre.

Forekomst

Prolapsen rammer oftest mennesker mellom 30-50 år, men kan forekomme i alle aldre.

Alle vil ha en aldersnormal slitasjeforandring i mellomvirvelskivene fra vi er ca 30 år så det er sjeldent at et MR bilde viser seg uten funn enten man har vondt i ryggen eller ikke. Flere av oss går også rundt med prolapser uten å vite om det.

Diagnose

Diagnosen bekreftes ved en MR-undersøkelse, men ortopediske tester som utføres på klinikk kan gi en god pekepinn på om diagnosen mistenkes eller ikke.

Prognose

Graden av smerte og hvor stor begrensning prolapsen medfører for den enkelte pasient varierer mye. Faktorer som fysisk/psykisk helse, sosial status, arbeidsstilling/daglig fysisk påkjenning er med på å lage store individuelle forskjeller på opplevelsen av selve prolapsforløpet.

Prognosen er god, og det er slettes ikke ensbetydene med hverken å bli livsvarig ryggpasient eller ufør.

Det stilles imidlertid noen krav til pasienten for å kunne forvente rask tilhelning.

Kom tidlig til utredning hos fagpersonell som kjenner til problemet. Her kan frykten for smerte avdramatiseres samtidig som du tidlig i foløpet kan veiledes i riktig trening.

Bevegelsesangst er vanlig hos prolapspasienter da smertene kan oppleves intense. Frykten for å gjøre for mye eller bevege seg galt er naturlig i den akutte fase. Det er vår oppgave som terapeuter å trygge pasienten.

Mange pasienter har god hjelp av behandlig av ledd og muskler rundt prolapsen, men viktigst er det å komme i gang med styrketrening, og den bør vare livet ut.

Som du kanskje forstår er ikke prolapsen like skummel for oss fagpersonell. Vi vet mye om både hva som kan forebygge prolaps og hva som må til når prolapsen er et faktum.

Ønsker du å finne ut mer om din rygghelse, møter du høyt kvalifisert fagpersonell i alle Eurekas klinikker. Vi er her for deg, for vi vet at KROPPEN DIN KAN !

Akutt vondt i nakken

Akutte nakkesmerter kan oppstå som resultat av underliggende årsaker som har utviklet seg over tid. Anspenthet, intens konsentrasjon over tid, irritasjon, støy, lysforhold m.m. kan være medvirkenede eller utløsende årsaker.  Ugunstig arbeidsstilling, statisk og ensidig arbeid, trekk fra vindu, spesielt fra en side (sjåfører med åpent vindu), liggestillinger (sovne på sofaen) eller i mageleie påvirke nakkefunksjonen og gi smerte.

Kroniske nakkeplager

Når en plage, som for eksempel nakkesmerter,  har vart i mer en tre måneder defineres den som kronisk. Smertene kan ha mange årsaker og symptomene kan over tid uvikle seg og utrykke seg forskjellig. Mange opplever symptomer som blant annet hodepine, tretthet, utstrålende smerter eller prikking/nummenhet i arm eller ansikt, svimmelhet og nedsatt konsentrasjon. 

Hva kan du gjøre selv?

Slik kan du forebygge nakkeplager:

  • trene styrke og bevegelighet i nakke, skuldre og rygg
  • ergonomisk tilpasset arbeidsplass
  • redusere / mestre stress (les mer om stressmestring)
  • forebyggende behandling og rådgivning med kvalifisert helsepersonell
  • unngå overbelastning over tid
  • sjekk synet og sørg for å ha riktig styrke på briller / linser
  • unngå statiske arbeidsstillinger over lengre tid

 

Vi ønsker mennesker i alle aldre velkommen til våre tverrfaglige klinikker landet rundt!

EurekaBloggen

Prolaps

Prolaps

Har jeg prolaps?  Hvor lang tid tar det å bli frisk av prolaps? Kan man bli kvitt prolaps? Disse spørsmålene har de fleste pasienter med prolaps. Først og fremst må det sies at graden av smerte og hvor stor begrensning prolapsen medfører for den enkelte pasient,...

read more
Smerter i akilles

Smerter i akilles

SMERTER I AKILLES Akillesplager gir seg utslag i forskjellige symptomer. Noen merker at senen er stiv om morgenen og går seg til med aktivitet. Andre får vondt i senen når den utsettes for aktivitet, underveis eller i etterkant. Først litt om akillessenen Akillessenen...

read more
Myoreflexterapi

Myoreflexterapi

Behandlingen som gir muskel og vev avspenning.  Opplever du stivhet og anspenthet kan det være du drømmer om å få en skikkelig dyptgående massasjebeandling. Dette kan være vel og bra. Det finnes imidlertid en annen behandlingsform innen massasje som kan hjelpe å løse...

read more

Forsikring

Hos oss kan du bruke din helseforsikring/behandlingsforsikring.
Det kan variere fra selskap hva din forsikring dekker.

Finn din klinikk

Asker

Bodø
Avd. Sentrum

Bodø
Avd. Mørkved

Nordstrand

Sandnes

Sandvika

Ski

Skien

Strømmen

Trondheim
Kiropraktorgården

Trondheim
Moholt

Trondheim
Piren

Bestill Time

Asker

Bodø Sentrum

Bodø Mørkved

Sandnes

Strømmen

Sandvika

Ski

Nordstrand

Skien

Trondheim
Kiropraktorgården

Trondheim
Moholt

Trondheim
Piren