Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparat. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter motstridende informasjon om kroppens posisjon, fra våre ulike sanser.

Undersøkelse av visuell funksjon og øyenene, funksjonell nevrologi

Vanlige symptomer

Ordet svimmelhet er en generell beskrivelse av et symptom som oppleves svært individuelt fra person til person. I medisinsk språkbruk skiller vi mellom svimmelhet og vertigo:

Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Man føler seg ør i hodet og det svartner for øynene.

Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller en selv roterer; en karuselliknende følelse (gyratorisk vertigo). Andre opplever en gyngende følelse, som om man er ombord på en båt (nautisk vertigo).

Krystallsyken også kan være årsaken til din svimmelhet. Les mer om krystallsyke her. 

Årsaker til svimmelhet

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øynene, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsaker til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du oppsøke lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander. 

Øverste del av nakken:

Nakken er programmert til automatisk å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk vender hodet i kroppens bevegelsesretning. Balansesentrene får også hele tiden viktig informasjon fra leddene øverst i nakken om hodets stilling i forhold til kroppen.

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd:

Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en kontinuerlig strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelsene og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til hjernen. Balansesystemet er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet kan skyldes leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken.

Behandling ansikte kiropraktor

Balansesentrene i hjernestammen og lillehjernen:

Her registreres og samordnes all informasjonen fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi opphav til svimmelhet.

Synssansen:

Er svært viktig for balansen. Dette merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne. Motsatt blir du ofte mindre svimmel og får bedre balanse, hvis du fester blikket på et fast punkt. Hvis du har vært i en simulator eller har prøvd VR briller har du opplevd hvor mye synsinntrykk betyr for balansen.

Balanseorganene:

Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen. De vanligste problemene her er:

   

   • Krystallsyke (Godartet stillingssvimmelhet eller BPPV): Krystaller som hører til i en del av balanseorganet kan komme på avveie og havne inne i labyrintens bueganger noe som skaper” falske” signaler om at det går rundt. Dette kommer ofte akutt og gir kraftig svimmelhetsanfall når man skifter stilling. Anfallene ledsages av noen karakteristiske små og nesten umerkelige rykninger i øye-muskulaturen som kalles nystagmus. Akutt tilkommen Krystallsyke kan – med rett diagnostisk utstyr- behandles effektivt. Om problemet har stått over tid vil en lægre periode med rehabilitering ofte være nødvendig.

   • Betennelser på balansenerven (Vestibularnevritt): Kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra for eksempel hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengig av hode eller kroppsposisjon. En betennelse på balansenerven vil ofte forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. Riktig diagnose og rett rehabilitering er viktig for å hindre uønskede nevrologiske ubalanser.

   • Menieres sykdom: Menieres sykdom er en sjelden sykdom som kan være plagsom og vedvarende, men ikke livstruende. Symptomene kommer i anfall med voldsom svimmelhet, lyder i det angrepne øret og hørselstap som øker under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes. Årsaken til lidelsen er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle; bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareintoleranse.

  Andre årsaker til svimmelhet:

    

    • Stress, uro og angsttilstander

    • Bivirkning av medikamenter

    • Sykdommer i sentralnervesystemet

    • Sirkulasjonsproblemer

   Kiropraktisk behandling

   Først må kiropraktoren finne ut hvilken type svimmelhet du har. En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er alltid nyttig for de fleste pasienter med svimmelhet, da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der. Kiropraktoren vil da kunne gi deg effektiv og trygg behandling, for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet.

   Forebygging

   Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening, må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet, kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette.

   Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjonen. Spesielt ved høy alder er det viktig med bevegelse- og balansetrening. Mange skader og fall skyldes svimmelhet og kunne vært unngått. Trening må tilpasses graden av plager. Snakk med din kiropraktor og få gode råd.

   Del gjerne dette

   FINN KLINIKK & BESTILL TIME

   For timebestilling boker du enkelt online her. For hastetimer, kontakt din nærmeste klinikk.

   Alle behandlinger må avbestilles senest 24 timer før bestilt tid, ellers belastes full.