RYGGEN DIN

Har du opplevd vond rygg? De fleste vil oppleve å ha problemer med ryggen i løpet av livet. For noen er det snakk om små plager av liten betydning, mens for andre kan ryggsmerter bli så alvorlig at det går ut over livskvaliteten. Har man kunnskap om ryggen vil man forstå bedre hvordan man kan forebygge ryggplager. Man vil også forstå hva som er viktig å fokusere på når ryggplagene først oppstår. Vi ønsker å lære deg mer om ryggen. Det er for at du selv kan ta smarte valg i hverdagen for å unngå vond rygg og samtidig være bedre rustet om ryggsmerter skulle oppstå.

Litt om ryggen…

Ryggraden er normalt bygget opp av 33 ryggvirvler som henger sammen fra halebenet og helt opp til kraniet. Derfor snakker vi også om nakken når vi snakker om ryggen,. Sammensentingen av ryggvirvlene en kompleks struktur som ikke bare gjør at hele ryggsøylen er bevegelig, men den beskytter også det utrolige nervesystemet i kroppen din. Fra hver enkelt ryggvirvel går det nervebaner ut til kroppens forskjellige organer. Beskjeder fra hjernen til organene og fra organene til hjernen flyter til enhver tid gjennom disse nervebanene. En sunn ryggsøyle er avgjørende for å ha god funksjon i kroppen, nettop fordi kommunikasjonen mellom hjernen og kroppen passerer gjennom denne strukturen.

Ryggsmerter

Ryggsmerter er for det meste ufarlige, men kan skape store problemer i hverdagen, fordi man ofte får problemer med å bevege seg og fungere normalt. Forskning* viser at behandling hos kiropraktor er mer effektivt mot akutte korsryggsmerter enn konvensjonell medisinsk behandling.

*The Chiropractic Hospital-based Interventions Research Outcomes (CHIRO) Study

Det viser seg at ryggsmerter er den klart største muskel- og skjelettplagen i hele verden. Til enhver tid er det 15-20% av oss som opplever å ha ryggplager. I Norge er dette den dyreste enkeltlidelse og den hyppigste enkeltårsaken til langtidssykemeling og uførepensjon.

 

Prolaps

Hva er prolaps?  Hvorfor rammer det akkurat deg?

Prolaps er nærmest blitt et fy-ord blant befolkningen. Historier om livslange ryggsmerter, uførhet og sykemelding pryder bildet av denne skrekkelige skiveutglidningen. Det mange ikke vet så mye om er hvorfor man får prolaps.

Ryggsøylen består av ryggvirvler som er skilt fra hverandre av mellomryggskiver. Disse skivene fungerer nærmest som en støtdemper i ryggen. Den samlede bevegelsen av ryggvirvler og mellomskiver gjør at vi kan bøye oss frem, tilbake, til siden eller vri overkroppen.

For de fleste pasientene som opplever en prolaps har smertene kommet uventet. Disse smertene kan oppleves som akutte, men prolapsen er et resultat av en langvarig prosess.

Prolapsen oppstår som regel i en skive som er blitt utsatt for repetitiv belastning, som for eksempel feil arbeidsstilling, for lite trening eller gjentatte tunge løft. Faktorer som ernæring og genetikk synes også å påvirke risikoen for prolaps.

Blir mellomskiven for slitt tåler den ikke mer belastning og da kan en enkel bevegelse eller så lite som et nys være den utløsende faktoren.

Bukninger av denne mellomvirvelskiven skjer alltid baktil. Den kan enten ligge konsekvent på høyre eller venstre side eller bredbaset baktil. Dersom prolapsen presser på nervene som passerer fra ryggmarg og ned i ben oppstår det en skiveirritasjon og du vil plages med bensmerter, også kalt isjiassmerter eller isjias.

Hvilket nivå prolapsen ligger på i ryggsøylen er avgjørende for hvilke muskelgrupper som påvirkes eller i hvilke områder på huden som føles mindre.

Forekomst

Prolapsen rammer oftest mennesker mellom 30-50 år, men kan forekomme i alle aldre.

Alle vil ha en aldersnormal slitasjeforandring i mellomvirvelskivene fra vi er ca 30 år så det er sjeldent at et MR bilde viser seg uten funn enten man har vondt i ryggen eller ikke. Flere av oss går også rundt med prolapser uten å vite om det.

Diagnose

Diagnosen bekreftes ved en MR-undersøkelse, men ortopediske tester som utføres på klinikk kan gi en god pekepinn på om diagnosen mistenkes eller ikke.

Prognose

Hvor lang tid tar det å bli frisk av prolaps? Kan man bli kvitt prolaps? Disse spørsmålene har de fleste pasienter med prolaps.

Først og fremst må det sies at graden av smerte og hvor stor begrensning prolapsen medfører for den enkelte pasient, varierer mye. Faktorer som fysisk/psykisk helse, sosial status, arbeidsstilling/daglig fysisk påkjenning er med på å lage store individuelle forskjeller på opplevelsen av selve sykdomsforløpet.

Prognosen er god, og prolaps er slettes ikke ensbetydende med hverken å bli livsvarig ryggpasient eller ufør.

Det stilles imidlertid noen krav til pasienten for å kunne forvente rask bedring.

Kom tidlig til utredning hos fagpersonell som kjenner til problemet. Her kan frykten for smerte avdramatiseres samtidig som du tidlig i forløpet kan veiledes i riktig trening.

Angst for å bevege seg er vanlig hos pasienter med prolaps da smertene kan oppleves som svært intense. Frykten for å gjøre for mye eller bevege seg galt er naturlig i den akutte fasen. Det er vår oppgave som terapeuter å trygge pasienten.

Mange pasienter har god hjelp av behandling av ledd og muskler rundt prolapsen, men viktigst er det å komme i gang med styrketrening, og den bør vare livet ut.

Som du kanskje forstår er ikke prolapsen like skummel for oss fagpersonell. Så, hvis du spør deg selv: “har jeg prolap?” så er det helt klart på tide å bli undersøk av fagpersonell. Vi vet hvordan man diagnostiserer prolaps i tillegg til at vi vet mye om både hva som kan forebygge prolaps og hva som må til når prolapsen er et faktum.

Ønsker du å finne ut mer om din rygghelse, møter du høyt kvalifisert fagpersonell i alle Eurekaklinikkene. Vi er her for deg, for vi vet at KROPPEN DIN KAN !

Isjias

Betegnelsen isjias, er en velkjent benevnelse av ryggplager. Isijas kan være en bestemt form for rotsmerter der en prolaps presser på isjiasnerven. Isjias er mest vanlig i 20-40 års alderen, men kan forekomme i alle aldersgrupper. Smerte eller ubehag i benet, oftest en strålende smerte, er vanlig å oppleve. Dette fordi nervene som går ned i benet er berørt av prolapsen. Dette er plager som kan komme akutt, men ofte har man kjent på stivhet i ryggen en stund før de virkelige smertene oppstår. 

Falsk isjias

Det finnes også en type isjiasliknende smerter som ofte forveksles med prolaps. Disse plagene skyldes muskelspenninger i setemuskulaturen rundt isjiasnerven som går ned i benet. Årsaken til spenningene kan være mange, men med målrettet behandling og øvelser vil denne type plager kunne behandles og forebygges. Om du har isjiassmerter anbefaler vi uansett at du blir undersøkt av kiropraktoren slik at man kan avgjøre om det foreligger prolaps eller ikke.

Vi ønsker mennesker i alle aldre velkommen til våre tverrfaglige klinikker landet rundt!

EurekaBloggen

Prolaps

Prolaps

Har jeg prolaps?  Hvor lang tid tar det å bli frisk av prolaps? Kan man bli kvitt prolaps? Disse spørsmålene har de fleste pasienter med prolaps. Først og fremst må det sies at graden av smerte og hvor stor begrensning prolapsen medfører for den enkelte pasient,...

read more
Smerter i akilles

Smerter i akilles

SMERTER I AKILLES Akillesplager gir seg utslag i forskjellige symptomer. Noen merker at senen er stiv om morgenen og går seg til med aktivitet. Andre får vondt i senen når den utsettes for aktivitet, underveis eller i etterkant. Først litt om akillessenen Akillessenen...

read more
Myoreflexterapi

Myoreflexterapi

Behandlingen som gir muskel og vev avspenning.  Opplever du stivhet og anspenthet kan det være du drømmer om å få en skikkelig dyptgående massasjebeandling. Dette kan være vel og bra. Det finnes imidlertid en annen behandlingsform innen massasje som kan hjelpe å løse...

read more

Forsikring

Hos oss kan du bruke din helseforsikring/behandlingsforsikring.
Det kan variere fra selskap hva din forsikring dekker.

Finn din klinikk

Asker

Bodø
Avd. Sentrum

Bodø
Avd. Mørkved

Nordstrand

Sandnes

Sandvika

Ski

Skien

Strømmen

Trondheim
Kiropraktorgården

Trondheim
Moholt

Trondheim
Piren

Bestill Time

Asker

Bodø Sentrum

Bodø Mørkved

Sandnes

Strømmen

Sandvika

Ski

Nordstrand

Skien

Trondheim
Kiropraktorgården

Trondheim
Moholt

Trondheim
Piren