KIROPRAKTIKK

KIROPRAKTIKK

«KIROPRAKTIKK er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.»

Definisjon fra Norsk kiropraktorforening (NKF)

Les mer om KIROPRAKTIKK og hvordan Eureka Kiropraktikk definerer HELHETLIG HELSE. Hør hva våre pasienter synes om behandlingen de får i Eurekaklinikkene.